Truyện Vu Sư Bất Tử (Trần Khiết)

Vu Sư Bất Tử

Vu Sư Bất Tử

Tác giả:
Trần Khiết
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1 chuyển kiếp
Mới nhất:
Chương 203: Màu đen ấn ký (6 ngày trước)

Đánh giá

10
Đã có 7 người đánh giá
⚡ Ma thú chà đạp, cự long gào thét, Vu Sư nguyền rủa, ma pháp sáng chói ánh sáng chiếu rọi tri thức đăng tháp!

๑۩๑ Đây là một cái hai lần xuyên việt xuyên việt giả, tại Vu Sư thế giới đạp vào Vu Sư con đường cố sự.

Tại Mạt Nhật Thế Giới giành giật tinh hạch, tại Thủy Tổ Thế Giới rút ra huyết mạch, tại Chư Thần Thế Giới liệp sát Chư Thần. . .

Thân mang xuyên việt Dị Năng, xuyên thẳng qua Vô Tận Thế Giới, cướp bóc Vô Tận Thế Giới tri thức cùng tư nguyên, thành tựu tự thân Vu Sư chi đạo. . .