Truyện Vú Em Thiên Đình Đào Bảo Cửa Hàng (Cửu chích miên dương)

Vú Em Thiên Đình Đào Bảo Cửa Hàng

Vú Em Thiên Đình Đào Bảo Cửa Hàng

Tác giả:
Cửu chích miên dương
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Ngươi đã từng thử qua đổ vỏ mùi vị?
Mới nhất:
Chương 267: Kết thúc cùng bắt đầu (đại kết cục) (3 tháng trước)

Đánh giá

9.8
Đã có 9 người đánh giá
Tiêu Minh tỉnh lại sau giấc ngủ, vậy mà đến Thiên Đình.

Bên người thêm một cái manh manh đát nữ nhi không nói, còn phát hiện không có hạ phàm Thiên Đình sớm đã cùng nhân gian nghiêm trọng tách rời. Mà hắn, thành từ trước tới nay, cái thứ nhất có thể tự do xuyên toa lưỡng giới người.

Mở tiểu điếm, Tiêu Minh cho mình định vị tiểu mục tiêu: Trước kiếm một tỷ!

Cửu Thiên Thần Phật đến cửa.

Muốn mua đồ được, cầm Kim Đan cùng công pháp đến đổi.

Đây là một cái một bên mang em bé, một bên thăng cấp thành Tiên, thuận tiện tương xứng nhà giàu nhất cố sự.

Tiêu Minh nói: Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới làm thủ phủ, một tháng kiếm hai ba tỷ rất khó chịu.

P/s﹏✍


☠ Tình trạng: hố⋆
☠ Phân loại: Nam chính ⋆
☠ Thể loại: vú em⋆
☠ Lịch ra: 10-30 chương ( hên xui) ⋆
.P/s﹏✍
➻☠Cầu vote tốt ⋆
➻☠Cầu nguyệt phiếu = tăng 5 chương ⋆
➻☠Tặng kim = tăng 25 chương ⋆
⋆ Cảm ơn ⋆