Truyện Võng Du Chi Vô Địch Đạo Tặc (Trư Đầu Tam Ca Ca)

Võng Du Chi Vô Địch Đạo Tặc

Võng Du Chi Vô Địch Đạo Tặc

Tác giả:
Trư Đầu Tam Ca Ca
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1 giá trị 1000 vạn kích hoạt mã.
Mới nhất:
Chương 150: Hỗn xã đoàn, mới có lợi (4 tuần trước)

Đánh giá

10
Đã có 1 người đánh giá
rần Hạo, một cái điểu ti trung điểu ti, một lần ngoài ý muốn trải qua làm hắn đạt được trò chơi 《 sáng thế đại lục 》 kích hoạt mã, hắn nhân sinh từ đây phát sinh biến đổi lớn.......

Nhiệt huyết khôi hài, ấm áp lãng mạn, chế bá đại lục, cái gì cần có đều có!