Võng Du Chi Tiễn Phá Thiên Khung

THIS MONTH

$58,356

LAST MONTH

$48,356

Võng Du Chi Tiễn Phá Thiên Khung

Võng Du Chi Tiễn Phá Thiên Khung

Tác giả:
Cật Điểm Hậu Hối Dược
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Thiên Mệnh
Mới nhất:
Chương 1715: Tiên nữ (3 ngày trước)

Đánh giá

9
Đã có 34 người đánh giá

Chơi chút game online luyện một chút công, nói chút yêu đương kiếm chút tiền, làm một cái nho nhỏ cung tiễn thủ bắt đầu nhận rõ cái thế giới này về sau, mới phát hiện mình không chỉ có thể tại võng du bên trong một tay che trời, tại trong hiện thực vẫn như cũ có thể một tay che lấp mặt trời

+ Tình trạng : chương ổn, vẫn đang tiếp tục ra.

+ Chưa check độ nguy hiểm...

+ Ae ủng hộ sẽ nhiều chương hơn.