Truyện Võng Du Chi Thần Vương Pháp Tắc (Lăng Hư Nguyệt Ảnh)

Võng Du Chi Thần Vương Pháp Tắc

Võng Du Chi Thần Vương Pháp Tắc

Tác giả:
Lăng Hư Nguyệt Ảnh
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Nội trắc người chơi
Mới nhất:
Chương 1011: Địa Cầu 1 hệ (1 tháng trước)

Đánh giá

8.9
Đã có 51 người đánh giá
Võng du chi thần vương pháp tắc tóm tắt:

Tiêu Lệ là thần bí 《 Thần Huyễn Đại Thế Giới》 nội trắc người chơi.

Đánh vỡ tiến giai cực hạn, bồi dưỡng anh hùng binh chủng, mở ra truyền thuyết bảo tàng, truyền thừa thần thoại chức nghiệp……

Hết thảy từ dồ sát ác long bắt đầu!

Chức nghiệp chia làm : Thần Vương (Tương tự Lãnh Chúa), Thám hiểm giả (pháp sư, kiếm sĩ, thích khách, mục sư, thợ săn...)

Lãnh chúa tương tự kiểu Heroes of Might and Magic hay Tam Quốc. Còn thám hiểm giả như các truyện khác.

Sức mạnh trong game có thể đưa đến hiện thực, không có phân biệt quốc gia các kiểu. sau kỳ bảo hộ, tối đa được chết 9 lần.

Siêu Phẩm Võng Du. hơn 700c. ra chương đều tác giả.