Truyện Vô Thượng Huyết Mạch Chí Tôn (Bi Thương Đích Cáp Mô)

Vô Thượng Huyết Mạch Chí Tôn

Vô Thượng Huyết Mạch Chí Tôn

Tác giả:
Bi Thương Đích Cáp Mô
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Huyết mạch Giác Tỉnh
Mới nhất:
Chương 931: Kiếp sau trùng sinh (2 tháng trước)

Đánh giá

Tại trong tuyệt cảnh nghịch tập, Lâm Phàm cường thế trở về, Giác Tỉnh vô thượng Huyết mạch.

Cái gì thiên tài yêu nghiệt, trong mắt ta đều là gà đất chó sành; cái gì Chiến Thần Thánh Hoàng, đều phải quỳ gối ta dưới chân run rẩy!