Truyện Võ Thần Ở Dị Thế (Mộng Dị Thế)

Võ Thần Ở Dị Thế

Võ Thần Ở Dị Thế

Tác giả:
Mộng Dị Thế
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1:: Sống lại làm Đấu Võ
Mới nhất:
Chương 5:: Thép Tinh Thạch (1 tháng trước)

Đánh giá

10
Đã có 1 người đánh giá
Nhiếp thiên ở một lần tranh đoạt long nguyên khi, bị một đạo bạch quang, đưa tới dị thế. Ở dị thế sau, Nhiếp thiên cải danh vân phong. Hắn ở dị thế, thành tựu một thế hệ võ thần