Truyện Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Vạn Giới Tà Đế (Đại ác ôn)

Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Vạn Giới Tà Đế

Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Vạn Giới Tà Đế

Tác giả:
Đại ác ôn
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Tiểu Kính Hồ bờ
Mới nhất:
Chương 678: Kim Sơn Pháp Hải (3 tháng trước)

Đánh giá

9.5
Đã có 40 người đánh giá
B.faloo mạng tiếng trungA cấp hợp đồng tác phẩm: Võ hiệp huyền huyễn chi vạn giới Tà Đế

Cái gì?

Xuyên việt, đi tới thiên long trong thế giới, chưởng khống [ Vạn Giới Châu ] đồng thời có thể đi vào Chư Thiên Vạn Giới.

Các loại, chính mình dĩ nhiên đoạt xá Du Thản Chi, còn cùng Tiêu Phong có sinh tử đại thù.

Nếu đã định trước không làm được người tốt, để ta trở thành cái ác ôn a !!

Tiểu Kính Hồ bờ; lược thi tiểu kế bên trên A Chu, kết quả Tiêu Phong khen hắn y thuật cao minh, xác thực làm hắn không có ý tứ.

Phiếu Miểu Phong bên trên; Mộ Dung Phục muốn Phục Quốc, mượn Vương Ngữ Yên để đổi a !!

...

Kỳ thực ta muốn nói, mình là một người tốt, các ngươi tin sao?

Thiên Long Bát Bộ, Tiếu Ngạo Giang Hồ. . .

Chư Thiên Vạn Giới, cuộc đời thăng trầm?TRUYỆN MAIN TÀ ÁC, DÂM TIỆN, (TRONG PHÒNG HIẾP A CHU, TIÊU PHONG BÊN NGOÀI TƯỞNG LÀ CỨU A CHU)....

THUẦN KHIẾT MÔN TRÁNH XA KHÔNG HẮC HÓA.