Truyện Võ Hiệp Chi Thần Cấp Bắt Cóc Phạm (Tiêu Tiêu Phong Hề)

Võ Hiệp Chi Thần Cấp Bắt Cóc Phạm

Võ Hiệp Chi Thần Cấp Bắt Cóc Phạm

Tác giả:
Tiêu Tiêu Phong Hề
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
thần cấp bắt cóc hệ thống
Mới nhất:
Chương 325: Từ trên trời giáng xuống! Mặc gia tất sát chi cục! (2 ngày trước)

Đánh giá

9
Đã có 43 người đánh giá
chuyển kiếp võ hiệp thế giới , lấy được thần cấp bắt cóc hệ thống , thề phải làm vũ trụ thứ nhất bắt cóc phạm .  chỉ có không muốn trói , không có trói không tới đích !  quách tĩnh , con gái ngươi bị lão tử bắt cóc , không muốn ta đối với nàng làm chút gì thoại , cầm chín âm chân kinh cùng Giáng long thập bát chưởng để đổi !  cái gì , như vậy nghe lời ?  vậy thì miễn phí đưa ngươi một ngoại tôn đi .  …………  dương quá , ngươi cô cô bị lão tử bắt cóc , thức thời , mình cắt tiểu Đinh đinh !  cái gì ? duẫn chí bình ngươi cũng muốn thiết ?  được rồi , đưa ngươi đem đồ long đao , chém sắt như chém bùn 、 bảo đảm không có bất kỳ thống khổ!  …………  đoạn đang thuần , lão bà ngươi cùng nữ nhi cũng bị lão tử trói lại , vội vàng đem Nhất dương chỉ 、 Lục mạch thần kiếm cái gì bí tịch võ công toàn giao ra đây , nhiên ... truyện này ở trang b.faloo tồn tại cũng hơi sắc tí ai không chịu được đừng đọc. link đây
http://b.faloo.com/f/396095.html