Truyện Võ Hiệp Chi Siêu Cấp Đại Boss (Thần Điện Thập Tam)

Võ Hiệp Chi Siêu Cấp Đại Boss

Võ Hiệp Chi Siêu Cấp Đại Boss

Tác giả:
Thần Điện Thập Tam
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1:: Thần cấp rút thưởng hệ thống, ta là Toàn Chân chưởng giáo
Mới nhất:
Chương 54:: Kinh khủng không gian cực nhanh! (2/ 4) (1 tháng trước)

Đánh giá

8.9
Đã có 31 người đánh giá
B.faloo mạng A cấp ký hợp đồng tác phẩm: Võ hiệp chi siêu cấp đại BOSS

Thần Điêu thế giới, ta là toàn trấn chưởng giáo, Toàn Chân Thất Tử, quỳ xuống đất cúi đầu, tôn ta là chủ. . .

Đại Tần thế giới, ta là đạo gia chi chủ, Doanh Chính tôn ta là sư, nắm đệ tử chi lễ. . .

Phong Vân Thế Giới, ta là Chí Tôn cung chi chủ, thiên hạ thế lực, đều ở ta chưởng khống bên trong. . .

Phong Thần, hồng hoang, Huyền Huyễn. . .

Ta có thể đạt được chỗ, thiên hạ dám ngăn cản!

Ta sở hành việc, không người nào có thể ngăn trở!

Đã hơi lớnBOSS, tiện lợi hoành áp tất cả, nghiền ép vạn cổ. . .

(chú: Quyển sách sướng rên, phi thường thoải mái, không thể bỏ qua! )

hơn 700c.
Thần Điêu - Thiên Long Bát Bộ - Thiên Hành Cửu Ca - Tần Thì Minh Nguyệt - Phong Vân - Bảo Liên Đăng - Phong Thần.

✓∕√๖ۣۜYurisa父 xuất phẩm.

CẦU KIM SA, HỎA TINH. KIM ĐẬU BONUS CHƯƠNG. (KO NHẬN THẤT THẢI, DÙNG THẤT THẢI BAY MÀU KIM SA)