Truyện Vô Hạn Vị Diện Đánh Cắp (Đùi Gà Chiên Bay Lượn)

Vô Hạn Vị Diện Đánh Cắp

Vô Hạn Vị Diện Đánh Cắp

Tác giả:
Đùi Gà Chiên Bay Lượn
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Vị Diện đánh cắp hệ thống
Mới nhất:
Chương 383: Bắt được thành công (3 tháng trước)

Đánh giá

9
Đã có 105 người đánh giá

Khi ngươi có thể qua lại vô số Vị Diện thời điểm , ngươi đầu tiên nghĩ đến là cái gì?

Kim ngân tài bảo? Tịnh lệ mỹ nữ? Binh khí công pháp?

NO NO NO !

Cái này vài thứ quá kém rồi , muốn chơi ta liền chơi cao cấp , ta muốn , là cả Vị Diện !!!

"Ta nhưng là phải trở thành Vị Diện chi chủ nam nhân !"

Orson như thế nói ra ... Tuy nhiên những...này Vị Diện đều là trộm được ...