Truyện Vô Hạn Ngược Sát Tiến Hóa (Nhất Giang Thu Nguyệt)

Vô Hạn Ngược Sát Tiến Hóa

Vô Hạn Ngược Sát Tiến Hóa

Tác giả:
Nhất Giang Thu Nguyệt
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Ngải Vi Nhi
Mới nhất:
Chương 190: Hỏa Nha trứng (thượng) (1 tháng trước)

Đánh giá

10
Đã có 1 người đánh giá
Lâm Diệc có thể tùy ý xuyên toa tại truyền hình điện ảnh vị diện:

Cùng Iron Man chuyện trò vui vẻ; cùng Bạch nương tử đàm một tràng yêu đương; cùng Đại Chu Diêu đánh một chút bóng rổ; cùng đại thánh kết làm huynh đệ.

Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là:

Hoàn thành truyền hình điện ảnh vị diện nhiệm vụ, thu hoạch được điểm tiến hóa, có thể tiến hóa thân thể, cũng mua sắm « ngược sát nguyên hình 2 » trong trò chơi kỹ năng: Lướt đi, kẻ huỷ diệt, sinh vật truy tung, đàn sói triệu hoán, lỗ đen công kích. . .

Những này kỹ năng, khiến cho hắn vô luận tại hiện thực vẫn là tại truyền hình điện ảnh vị diện, đều trở thành BUG thức tồn tại.

Đồng thời, kẻ mà ai cũng biết là ai A ca cũng dần dần nổi lên mặt nước. . .
----------------------------
Ps: Ngược Sát Nguyên Hình 2 = Prototype 2.