Truyện Vô Hạn Chi Thủy Tinh Cung Vô Song (Thủy Tinh Cung Chủ)

Vô Hạn Chi Thủy Tinh Cung Vô Song

Vô Hạn Chi Thủy Tinh Cung Vô Song

Tác giả:
Thủy Tinh Cung Chủ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Thủy Hoàng bí bảo, Phú Xuân tôn thị
Mới nhất:
Chương 1126: Bản công tử sinh nhi làm người, không cần làm thần! (1 năm trước)

Đánh giá

9.3
Đã có 6 người đánh giá
B.faloo mạng A cấp ký hợp đồng tác phẩm: Vô hạn chi thủy tinh cung Vô Song
Xuyên việt đến thời tam quốc, dĩ nhiên thành Tôn Kiên ấu tử, Cung Yêu Cơ song bào thai tiểu đệ. Gặp quỷ là, cái này còn không là phổ thông Tam Quốc, mà là tên cướp xuất hiện lớp lớp Tam Quốc Vô Song thế giới!

May mắn ta dẫn theo một tòa Crystal Palace (Thủy Tinh Cung) qua đây, an bài Đại Kiều Tiểu Kiều làm thị nữ, mời chào Văn Cơ Nguyệt Anh làm bạn đọc. Chỉ cần trong cung có chức vị, từ đây thuộc tính kỹ năng không cần buồn, fap biến thiên hạ không địch thủ!


Tam Quốc Vô Song quyển 1 hết, Đại Đường Song Long hết, Vô Song Đại Xà hết, Tần Thì Minh Nguyệt gần mở ra

hơn 1k1 chương. 1/6 đăng.

(thủy tinh cung là từ hoa mỹ của hậu cung)