Truyện Vô Địch Thần Long Dưỡng Thành Hệ Thống (Cửu Cửu Tam)

Vô Địch Thần Long Dưỡng Thành Hệ Thống

Vô Địch Thần Long Dưỡng Thành Hệ Thống

Tác giả:
Cửu Cửu Tam
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Bắt đầu là được Long
Mới nhất:
Chương 1537: Gặp lại (2 tuần trước)

Đánh giá

9.4
Đã có 41 người đánh giá
Biến thân thần long, thống ngự tứ hải! Hải dương trung, hắn là duy nhất thần long, thành lập đáy biển Long Cung. Binh tôm tướng cua đi theo tả hữu, đáy biển cuồng cá mập, to lớn bạch tuộc là vì tiểu đệ. Đô thị trung, hắn long du đô thị....