Vô Địch Thần Long Dưỡng Thành Hệ Thống

THIS MONTH

$58,356

LAST MONTH

$48,356

Vô Địch Thần Long Dưỡng Thành Hệ Thống

Vô Địch Thần Long Dưỡng Thành Hệ Thống

Tác giả:
Cửu Cửu Tam
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Bắt đầu là được Long
Mới nhất:
Chương 1537: Gặp lại (2 tháng trước)

Đánh giá

9.4
Đã có 40 người đánh giá

Biến thân thần long, thống ngự tứ hải! Hải dương trung, hắn là duy nhất thần long, thành lập đáy biển Long Cung. Binh tôm tướng cua đi theo tả hữu, đáy biển cuồng cá mập, to lớn bạch tuộc là vì tiểu đệ. Đô thị trung, hắn long du đô thị....