Truyện Vô Địch Hạnh Vận Tinh (Khai Ngoạn Tiếu)

Vô Địch Hạnh Vận Tinh

Vô Địch Hạnh Vận Tinh

Tác giả:
Khai Ngoạn Tiếu
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Thần bí điện thoại (thượng)
Mới nhất:
Chương 7: Lối ra sắc lang (1 tuần trước)

Đánh giá

10
Đã có 4 người đánh giá
Dương Hoa một cái theo sinh ra về sau tựu vận khí không xong tới cực điểm sắp tốt nghiệp đại học sinh, nguyên vốn phải là may mắn bạo rạp, nhưng Địa phủ ghi chép may mắn giá trị máy tính phạm sai lầm tạo thành, thẳng đến hắn một cái cầu chức điện thoại đánh tới vận khí quản lý trung tâm mới phát sinh thay đổi, cái gì đào hoa, sự nghiệp vận... Theo nhau mà đến
*********************************