Truyện Võ Đạo Lăng Thiên (Tân Bản Hồng Song Hỉ)

Võ Đạo Lăng Thiên

Võ Đạo Lăng Thiên

Tác giả:
Tân Bản Hồng Song Hỉ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 0001 bá đạo tạp dịch
Mới nhất:
Chương 98 : Chương ai quan tâm ta (2 tháng trước)

Đánh giá

Võ đạo thế giới cường giả vi tôn! Quyền, quyền tương liên, cường giả chế định quy tắc! Thiếu niên nghịch thiên tranh phong, quật khởi mạnh mẽ, chế định ra thuộc về mình quy tắc.

Không có chuyện gì là một kiếm giải quyết không được, một kiếm không xong, liền hai kiếm!

Rồng ngủ đông đã kinh ngủ, vừa hô động Thiên Sơn! Thánh Huyết mang theo, kiếm đạo mang theo, giẫm lên vạn giới thiên tài quật khởi, không phục liền chiến, đây chính là không giống nhau đạo!