Truyện Văn Ngu Đại Lão Tự Mình Dưỡng Thành (Bán Chỉ Tình Thư 0)

Văn Ngu Đại Lão Tự Mình Dưỡng Thành

Văn Ngu Đại Lão Tự Mình Dưỡng Thành

Tác giả:
Bán Chỉ Tình Thư 0
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: chép văn hệ thống
Mới nhất:
Chương 540: truyền kỳ như cũ ở ( đại kết cục ) (2 tháng trước)

Đánh giá

5.168
Đã có 2 người đánh giá
Kẻ chép văn, tức đem địa cầu giải trí văn hóa dọn đến một cái khác thời không người.
Triệu Khiêm xuyên qua, còn mang theo cái yêu cầu dùng tiết tháo giá trị đổi tiểu thuyết tam lưu hệ thống……

“Trên lầu quá lòng tham, cư nhiên còn muốn làm thổ hào vật trang sức, ta liền bất đồng, thổ hào nhà ngươi còn thiếu sủng vật sao? Ta đồng học nói ta lớn lên tặc giống Husky!”
"ngươi bạn gái ở ta trên tay, nhanh lên đổi mới, bằng không ta liền XX nàng!”