Truyện Vạn Giới Mạnh Nhất Lão Cha (Thần An Vị Kiến)

Vạn Giới Mạnh Nhất Lão Cha

Vạn Giới Mạnh Nhất Lão Cha

Tác giả:
Thần An Vị Kiến
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 01: Vô địch đương thời
Mới nhất:
Chương 864: Nhớ kỹ sứ mạng của các ngươi (1 tháng trước)

Đánh giá

8.2
Đã có 66 người đánh giá
Vô địch, theo đấu phá bắt đầu. . .

Thanh Vân Sơn đỉnh, hắn đấm ra một quyền, thiên địa biến sắc, tru tiên từng khúc băng liệt, "Tiểu Phàm, vi phụ đến nói cho ngươi cái gì là chính, cái gì là ma!"

Khổ tình dưới cây, hắn đứng chắp tay, "Nguyệt Sơ, vô luận ngươi kiếp trước như thế nào, kiếp này, ngươi chỉ là nhi tử ta! Muốn làm cái gì, bạo gan đi làm!"

Tây Du vị diện, hắn cong ngón búng ra, thần sơn oanh sập, "Tiểu Thạch Đầu, theo vi phụ cùng nhau, đạp! phá! lăng! tiêu!"

Đấu la, siêu thần, tiên kiếm, trảm xích, đại chúa tể, tần thì minh nguyệt. . .

Chưởng thông thiên đại đạo, tung hoành ức cổ bát hoang, độc đoán thiên cổ, vạn vực xưng tôn!

Warning Hố Siêu Sâu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nhảy Là Chết Đừng Đổ Tại Ta !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!