Truyện Vạn Cổ Tối Cường Người Ở Rễ (Diệp Lão Lục)

Vạn Cổ Tối Cường Người Ở Rễ

Vạn Cổ Tối Cường Người Ở Rễ

Tác giả:
Diệp Lão Lục
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Chí Tôn trùng sinh, quét hình mở ra!
Mới nhất:
Chương 40: Chỉ tay băng phong, vạn vật tịch diệt! (4 tháng trước)

Đánh giá

Cửu thiên đệ nhất Chí Tôn Cổ Phàm, trùng sinh ba ngàn năm trước, trở thành Tô gia nho nhỏ người ở rể, bất ngờ mở ra Thần Ma Nhãn.

Từ đó, hắn có thể quét hình hết thảy!

"Tích, hướng Đông Nam năm mươi mét bếp lò phía dưới, có một cái Thiêu Hỏa Côn, chính là Đế cấp hung binh!"

"Tích, hướng Tây Bắc mười ba dặm bên ngoài, một cái giun ngay tại tránh né loài chim hung thú truy sát, giun là cửu thiên Thần Long bảo bảo!"

"Tích, phương Đông 110 dặm đầu đường, một cái nữ hài tại ăn xin, là tuyệt thế Nữ Đế Đạo Quả chuyển thế!"

"Tích, Tây Nam hai trăm dặm bên ngoài, một cái gia tộc phế vật đang bị vị hôn thê từ hôn, ba mươi năm Hà Tây, ba mươi năm Hà Đông, hắn tùy thân lão gia gia sắp thức tỉnh!"

"Tích. . ."

Cổ Phàm rất bất đắc dĩ! Thiêu Hỏa Côn, Phiên Thiên Ấn, Hiên Viên Kiếm, Bàn Cổ Phủ các loại từng kiện từng kiện cái thế Thần binh, ép cong lưng hắn. Phế vật từ hôn lưu, Nữ Đế chế bá lưu, nhảy núi vùng dậy lưu, Tiên Đế trùng sinh lưu các loại, quỳ đầy bọn họ. Hắn chỉ muốn làm một cái nho nhỏ người ở rể, lại không cẩn thận, thành vạn giới mạnh nhất con rể!