Truyện Tùy Thân Mang Theo Starcraft (Bạo Binh đối A)

Tùy Thân Mang Theo Starcraft

Tùy Thân Mang Theo Starcraft

Tác giả:
Bạo Binh đối A
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Trùng Tộc khu vực
Mới nhất:
Chương 1443: Lại gặp cấu tạo thân thể A (5 tháng trước)

Đánh giá

9.4
Đã có 372 người đánh giá
Trùng Tộc; Brood Lord, Ultralisk...

Nhân tộc; BanShee thời cơ chiến đấu, chiến liệt tuần dương hạm...

Thần Tộc; Dark Templar, hàng không mẫu hạm...

Nhìn Đường Phương dẫn dắt hắn tam tộc hạm đội, chấn động tinh không, run rẩy Ngân Hà.

> 1 bộ lấy chiến tranh làm chủ >Ai thích chiến vs chiến chiến không não tàn thì đọc