Truyện Từ Vương Tử Đến Thần Hào (Xá trang)

Từ Vương Tử Đến Thần Hào

Từ Vương Tử Đến Thần Hào

Tác giả:
Xá trang
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Trọng sinh là Vương Tử
Mới nhất:
Chương 455: Hạ màn; một cánh cửa (đại kết cục) (20 giờ trước)

Đánh giá

9.9
Đã có 19 người đánh giá
Trọng sinh là cường hào vương tử , chuyện thứ nhất làm gì ?

Trước tiêu 100 triệu.

Tính cách lười biếng Lăng Châu , trọng sinh là Vương Tử , vốn định vui vẻ mà hưởng thụ xa xỉ sinh hoạt hắn , theo lần đầu tiên lấy ra đến một cái tương lai đoạn ngắn bắt đầu , từ đây đã xảy ra là không thể ngăn cản. Theo một tên quần là áo lụa vương tử , từng bước một biến thành thế giới đỉnh cấp thần hào

p/s: cảnh cáo hố sâu không nên nhảy.
main chỉ có 2 vợ, không thích hợp những ai mê hậu cung