Truyện Tu Tiên Kỳ Tài ở Đô Thị (Phong Mạt Tinh Thần)

Tu Tiên Kỳ Tài ở Đô Thị

Tu Tiên Kỳ Tài ở Đô Thị

Tác giả:
Phong Mạt Tinh Thần
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: mở đầu
Mới nhất:
Chương 195: ngươi đều là vì ích lợi (3 năm trước)

Đánh giá

8.5
Đã có 4 người đánh giá
Mấy trăm năm trước một cái đêm đen phong cao buổi tối, một hồi đại chiến chạm vào là nổ ngay!

Thiên thần tông tao ngộ đuổi tận giết tuyệt, Tu La tông đăng phong tạo cực!

Mấy trăm năm sau một cái đêm đen phong cao buổi tối, một vị thần đồng lặng yên xuất thế!

Tên là diệp chấn thần đồng, thề muốn xưng bá thiên hạ, đem đã từng không chuyện ác nào không làm Tu La tông từ thế giới đánh bại!

Thả xem diệp chấn như thế nào từng bước một báo thù rửa hận, cũng nhất thống võ lâm đô thị!

【 như có tương đồng, chỉ do trùng hợp, chớ phun tào 】