Truyện Tu Tiên Cường Giả Trở Lại Đô Thị (Ngã Cật Đại Ngọc Mễ)

Tu Tiên Cường Giả Trở Lại Đô Thị

Tu Tiên Cường Giả Trở Lại Đô Thị

Tác giả:
Ngã Cật Đại Ngọc Mễ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Trở lại Đông Hải
Mới nhất:
Chương 1968: Cho ta chỗ tốt liền đi (3 tuần trước)

Đánh giá

8.3
Đã có 7 người đánh giá
Năm đó, Diệp Huyền chật vật rời đi, sinh tử chưa biết.

Bây giờ, Diệp Huyền trở lại, làm quân lâm thiên hạ!

Những thứ kia nhục ta, châm chọc ta, châm biếm ta, các ngươi ác mộng

♔ Tu Luyện Giới : Luyện Khí, Trúc Cơ, Tiên Thiên, Kim Đan, Nguyên Thần, Hóa Thần, Hợp Đạo, Độ Kiếp.....