Truyện Từ Tamamo-No-Mae Bắt Đầu Tokyo Trừ Yêu (Hồng Thiêu Tiên Đản)

Từ Tamamo-No-Mae Bắt Đầu Tokyo Trừ Yêu

Từ Tamamo-No-Mae Bắt Đầu Tokyo Trừ Yêu

Tác giả:
Hồng Thiêu Tiên Đản
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Địa Ngục bắt đầu tân thủ gói quà?
Mới nhất:
Chương 02: Tu vi dụ hoặc (6 giờ trước)

Đánh giá

10
Đã có 13 người đánh giá
Người tại Tokyo, mới vừa xuyên qua.

Phụ mẫu đều mất, có muội có phòng.

Tiền tiết kiệm bảy vị, muội là dưỡng nữ.

Ngay tại Hanyu Kazuya coi là, chính mình cuộc sống thứ hai lại lấy Galgame trò chơi phương thức triển khai lúc, muội muội lại lộ ra chín cái đuôi cáo.

"Ta kêu Tamamo-no-Mae, đúng, chính là trong truyền thuyết Cửu Vĩ Hồ, ngươi mười tám đời tổ tông đều là ta chơi chết, hiện tại đến phiên ngươi."

Hanyu Kazuya:???

Cái này kịch bản nó không thích hợp.