Truyện Từ Đấu La Hủy Diệt Thế Giới

Từ Đấu La Hủy Diệt Thế Giới

Từ Đấu La Hủy Diệt Thế Giới

Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra

Đánh giá

Một đặc chủng binh hạng nhất, lãnh huyết, vô tình. Sau khi chết, nhận được một hệ thống xuyên qua đấu la, từ đó bước lên con đường mới.

"Mời ký chủ, hủy diệt đấu la thế giới" Một thanh âm ôn nhu từ trong đầu cậu xuất hiện.

"Mời ký chủ, sữ dụng tất cả biện pháp phá hủy thế giới fate này"

"Mời ký chủ, sữ dụng mọi biện pháp phá hủy thế giới quan của Yukari, Youmu,..."

............

(Nhân vật đơn thuần hư cấu, nếu có giống nhau, xin mn bỏ qua cho Mi Mi)

Mi Mi xuất phẩm, chính nhân quân tử.