Truyện Tu Chân Trăm Năm Trở Về (Thái Ất Phi Thăng)

Tu Chân Trăm Năm Trở Về

Tu Chân Trăm Năm Trở Về

Tác giả:
Thái Ất Phi Thăng
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Bị lừa khóc Tần Lộ
Mới nhất:
Chương 381: Máu thịt lão tổ (3 năm trước)

Đánh giá

9.8
Đã có 17 người đánh giá
Kim Đan Kỳ Tu chân giả Tần Lộ, sắp tới đem đột phá Nguyên Anh Kỳ, chịu khổ ám toán xuyên việt về đến Địa Cầu, trở thành người không có đồng nào sắp sinh viên đại học thất nghiệp!

Kim Đan tu sĩ như thế nào lăn lộn đô thị?

Bao cái đỉnh núi, đủ loại linh dược linh quả, muốn kéo dài tuổi thọ, các lộ quan lại quyền quý đều được tới cầu ta; mua cái hải đảo, thuần dưỡng các loại yêu thú, hải lý thiên không đều tùy ý ngao du!