Truyện Truy Tiên Chi Lộ

Truy Tiên Chi Lộ

Truy Tiên Chi Lộ

Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra

Đánh giá

Tu tiên chi lộ không năm tháng.
Tu luyện đến đỉnh phong,siêu thoát hồng trần, ngao du thái hư.
Nhưng tiên lộ hư vô mờ mịt, liệu có thể vấn đạo chư thiên, siêu thoát luân hồi?
Lâm Thiên,một người không thuộc về thế giới này làm thế nào có thể đi đến đỉnh phong tu chân giới.
Các cấp bậc tu luyện: Luyện Khí Kì, Trúc Cơ Kì, Kim Đan Kì, Nguyên Anh Kì, Hóa Thần Kì, Luyện Hư Kì, Hợp Thể Kì, Đại Thừa Kì, Độ Kiếp Kì, Chân Tiên.Mỗi cấp bậc chia thành sơ kì, trung kì, hậu kì,viên mãn, đỉnh phong, trừ Độ Kiếp Kì phải độ cửu kiếp thành tựu Chân Tiên.