Truyện Vấn Đạo Tam Thiên Giới (Doanh Tĩnh Phong)

Vấn Đạo Tam Thiên Giới

Đánh giá

9.2
Đã có 26 người đánh giá
Xuyên qua đông đảo thế giới, luyện võ công cao nhất, kết bạn mỹ nhân đẹp nhất.

Lang thang ở ba ngàn thế giới, trục đạo chu thiên, do vũ nhập đạo .

Maps: Thần Điêu, Thương Hải, Đại Đường Song Long, Phong Vân, Tru Tiên, ...

⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰

A e nào có tinh thần thì hãy nhảy. Chứ đừng nhảy xong không lên được rồi lại ném đá tội nghiệp ta >_
Mọi người ủng hộ thì cứ Kim Đậu, Nguyệt Phiếu, Thất Thải, Hỏa Linh châu mà ném nhé. Thanks !

⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰