Truyện Trực Bá Chi Thú Liệp Hoang Dã (Thổ Thổ Sĩ)

Trực Bá Chi Thú Liệp Hoang Dã

Trực Bá Chi Thú Liệp Hoang Dã

Tác giả:
Thổ Thổ Sĩ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Ăn thịt người chó săn
Mới nhất:
Chương 391: Ngươi là tới kéo phân a? (3 giờ trước)

Đánh giá

9.7
Đã có 2 người đánh giá
Bắc Mĩ biển sâu câu ngư vương giải thi đấu;

Pamir đỉnh núi truy đuổi báo tuyết;

Châu Úc núi lửa giết cự hình con dơi;

Canada bạo tuyết giới đọ sức gấu nâu!

Ta là Vương Khuê, một tên ngoài trời hoang dã dẫn chương trình, nghề nghiệp thợ săn, mà ta bắt đầu, vẻn vẹn chỉ có một người, một cây đao, cùng một đầu... Phạm qua án mạng chó săn!
---------
Ngày 2/11: Nay tác giả nghỉ nhé.