Truyện Trọng Sinh Ta Là Hóa Học Gia (Khuy Thiên Lão Thử)

Trọng Sinh Ta Là Hóa Học Gia

Trọng Sinh Ta Là Hóa Học Gia

Tác giả:
Khuy Thiên Lão Thử
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: ngoài ý muốn trọng sinh
Mới nhất:
Chương 20: Cửu Chương Tru Thần thuật (1 tháng trước)

Đánh giá

10
Đã có 2 người đánh giá
Thiên tài Hóa Học Gia Ngụy Khiếu trọng sinh Tiên Thần thế giới, lấy tự thân vì là phản ứng dunh khí, tiến hành một cái điên cuồng Hóa Học thí nghiệm. Cái này thí nghiệm cũng là hắn công pháp, mà công pháp này vậy mà bắt nguồn từ một cái làm cho người không thể tưởng tượng Hóa Học lý luận.

"Ta là Hóa Học Gia, tu chân không được, ta liền dùng chính mình lý luận, dùng thân thể của mình làm khí cụ, dùng chính mình hết thảy đi ra một con đường, con đường phía trước như có như không, nhưng ta tâm kiên định, ta con đường, không tu tiên, không Tu Thần, nhưng ta công lao thành, nhất định là Tiên Thần cúi đầu, uy sợ tam giới, ta tâm ý cũng là trời cũng không thể chống lại." Ngụy Khiếu than nhẹ nói.

Hóa Học tu chân, không tu tiên, không Tu Thần, một cái Hóa Học Gia tại thăm dò cái thế giới này căn bản nhất bản nguyên, mà hết thảy này là từ một cái thần bí Thạch Châu bắt đầu.
ps: truyện mình vừa đọc vừa convert.
cầu vote 10 điểm.