Truyện Trọng Sinh Godzilla (Tinh Vẫn)

Trọng Sinh Godzilla

Trọng Sinh Godzilla

Tác giả:
Tinh Vẫn
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1:Trọng sinh Godzilla
Mới nhất:
Chương 208: Chiru người cũng sợ (3 ngày trước)

Đánh giá

9.5
Đã có 15 người đánh giá

Trọng sinh Godzilla, chưởng phách cao chọc trời đại lâu, chân hủy thiên địch Tank, vượt qua đuôi rút ra lạn phi cơ trực thăng, một đầu đụng ngã lăn tàu chở máy bay, cự vô phách thời đại phủ xuống, tai nạn bắt đầu!