Truyện Trọng Sinh Cỏ Dại (Thất Nhất Thập Cửu)

Trọng Sinh Cỏ Dại

Trọng Sinh Cỏ Dại

Tác giả:
Thất Nhất Thập Cửu
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Ta thật thảo
Mới nhất:
Chương 10: Ta liền biết không có may mắn như vậy (10 tháng trước)

Đánh giá

Lưu Ngang Tinh một mạch kiên định cho rằng, nếu có nhất thiên hắn cũng có thể xuyên qua trọng sinh, cái kia chắc chắn nhất đại vương giả, tọa ủng hậu cung mỹ nữ vô số .

Vì vậy, hắn chết, Trái Đất trên thiếu một cái tên là Lưu Ngang Tinh nam nhân .

Nhưng về sau, hắn sống, dị thế giới nhiều một gốc cây tên là Lưu Ngang Tinh cỏ dại .

Cái này mẹ nó ...

Đúng trọng sinh trở thành cỏ dại chính hắn trả lại cho mình lấy một cái phong cách biệt hiệu —— Điệp Huyết Thần Thâu!