Truyện Trọng Sinh Chi Đô Thị Đại Tiên Nhân (Bắc Môn Thập Tam Đao)

Trọng Sinh Chi Đô Thị Đại Tiên Nhân

Trọng Sinh Chi Đô Thị Đại Tiên Nhân

Tác giả:
Bắc Môn Thập Tam Đao
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: trọng sinh thiếu niên
Mới nhất:
Chương 457: Già Thần (3 năm trước)

Đánh giá

8
Đã có 34 người đánh giá
"Cái gọi là tiên nhân, nhất thời vì là tiên, chính là cả đời vì là tiên."

Lâm Hạo biểu thị, làm một tên Đại Tiên Nhân, Đại Thiên Thế Giới Sinh Sát Đại Quyền, đều ở trong tay.

"Cái trước ở trước mặt ta trang bức, muốn nghiền ép ta người đã chết!"

"Cái kế tiếp ở trước mặt ta trang bức, muốn đem ta nghiền ép người, đang tại tử vong trên đường!"

"Ở cái này Đại Thiên Thế Giới, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, giết không lưu vết!"

Quản hắn Tông Sư, vẫn là Hào Cường, tiên nhân bất tử, ta vì là tiên nhân!

+ Ae Đọc Tích Cực Vote (9~10) ở cuối mỗi chương nếu có nhé..cảm ơn!!!!!!!

+ Tình trạng: Đang ra....

Ngày 1/3 sẽ đăng...