Truyện Trở Lại Địa Cầu Làm Thần Côn (Vật Tiểu Ngộ)

Trở Lại Địa Cầu Làm Thần Côn

Trở Lại Địa Cầu Làm Thần Côn

Tác giả:
Vật Tiểu Ngộ
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1 :Bạn học cũ
Mới nhất:
Chương 1870: Cuối cùng là vận mệnh (đại kết cục hạ) (3 tháng trước)

Đánh giá

8.4
Đã có 107 người đánh giá
Hắn, đã từng mất tích tám năm.

Nhưng không có người nghĩ đến, hắn là xuyên qua đến dị giới, đồng thời tu luyện tám ngàn năm!
Hắn, ngoặt chạy hào môn thiên kim. Nhưng không có người nghĩ đến, hắn tại ngoặt chạy thiên kim đồng thời, thuận tiện diệt người ta vị hôn phu.

Hắn, đang tìm kiếm muội muội. Nhưng không có người nghĩ đến, hắn đang tìm muội muội quá trình bên trong, đồng thời đánh ngã trên Địa Cầu tất cả thế lực lớn.

Hắn có thể luyện đan, sẽ đánh đỡ, nếu là có người chọc hắn......

Vô hạn vả mặt , vô hạn trang bức..

Hết thảy ở Trở lại địa cầu làm thần côn...

- ☆☆☆☆☆☆☆☆☆

+Ngày 30~40. Đề cử nguyệt phiếu or kim đậu sẽ bạo chương.


+Ae thấy hay thì Like fb, đánh giá vote (9~10) đều đều mỗi chương sau khi đọc xong ( ở dưới thông tin cvt ), và nhớ vote Sao ở trên khung giới thiệu truyện giúp mình nhé .


+Còn thấy truyện dở thì đừng nói gì cả làm buồn lòng nhau mà hãy lẳng im không một tiếng động close tab này lại là được... Cảm ơn mọi người.