Truyện Trở Lại Đại Đường Làm Đế Tế (Tiểu Bá Vương Chủ Cơ)

Trở Lại Đại Đường Làm Đế Tế

Trở Lại Đại Đường Làm Đế Tế

Tác giả:
Tiểu Bá Vương Chủ Cơ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Đế tế hệ thống, cái này Đại Đường không giống nhau!
Mới nhất:
Chương 524: Chính thức chiến sĩ! (2 tuần trước)

Đánh giá

7.2
Đã có 13 người đánh giá
Cái này Đại Đường có chút không giống nhau. . .

Đường Thái Tông Lý Thế Dân là bay lượn cửu thiên Chân Long hóa thân!

Phòng Huyền Linh thiện mưu thiên hạ, có thể hô phong hoán vũ!

Đỗ Như Hối nhất niệm chi đoạn, để sơn hà biến sắc!

Tần Quỳnh, Úy Trì Cung, vũ lực để tứ hải chìm nổi, Lý Tịnh cầm trong tay Linh Lung Bảo Tháp, bên trong giấu vạn quân, Trình Giảo Kim Tam Bản Phủ, có thể phá núi đoạn biển!

Mà trở thành Phòng Huyền Linh chi tử Phòng Tuấn, có được Thiên Long huyết mạch, Phượng Hoàng Niết Bàn chi thể, lấy sức một mình, để thịnh thế sơ hiện Đại Đường, trở nên càng thêm sáng chói chói mắt!

Tu vi cấp bậc chia làm: Tu Thân Cấp, Tề Gia Cấp, Văn Thao Cấp, Vũ Lược Cấp, Trì Quốc Cấp, Thiên Hạ Cấp.

**** Những mức buff:
1 Bố Cáo Lệnh = 10 chương
1 Kim Đậu (10.000 đậu) = 5 chương
1 Hỏa Tinh Châu = 2 chương
1 Thất Thải Châu = 2 chương
1 Kim Sa Châu = 3 chương
10 np = 2 chương