Truyện Trên Địa Cầu Pokemon Trực Tiếp (MK Thiên Không Không - MK 天空空)

Trên Địa Cầu Pokemon Trực Tiếp

Trên Địa Cầu Pokemon Trực Tiếp

Tác giả:
MK Thiên Không Không - MK 天空空
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Ngày hôm nay bắt đầu khi thần kỳ bảo bối huấn luyện gia
Mới nhất:
Chương 432: Siêu cổ đại cuộc chiến • bốn (5 ngày trước)

Đánh giá

9.5
Đã có 6 người đánh giá
Trên địa cầu thần kỳ bảo bối trực tiếp giới thiệu tóm tắt: phương nhân kiệt có một bí mật, hắn có một cái lão gia gia tên là đại mộc tuyết thành, hắn có một cái sách tranh nắm giữ toàn thế giới tối toàn diện thần kỳ bảo bối tri thức, hắn còn có một cái trực tiếp liên thông hai cái thế giới.
____________________________________________________
Ủng hộ bằng cách :
1 : Vote 5 sao truyện ở góc bên phải
2 : Ném nguyệt phiếu ở phần đề cử truyện ( chỉ áp dụng cho tk trên truyện cv )
3 : Ném đậu ở cuối chương