Truyện Trái Ác Quỷ Nhà Cung Cấp (Bần Tăng Trư Bát Giới)

Trái Ác Quỷ Nhà Cung Cấp

Trái Ác Quỷ Nhà Cung Cấp

Tác giả:
Bần Tăng Trư Bát Giới
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Trái ác quỷ hệ thống
Mới nhất:
Chương 1044: Nguyên Khí Phổ cùng trái ác quỷ cây! (3 ngày trước)

Đánh giá

7.7
Đã có 94 người đánh giá
Cung cấp Chư Thiên trạm thứ nhất: Đấu Phá Thương Khung; khế ước người: Tiêu Viêm; trái ác quỷ: Thiêu thiêu trái cây

Cung cấp Chư Thiên trạm thứ hai: Thần Mộ; khế ước người: Thần Nam; trái ác quỷ: Lấp lánh trái cây

Cung cấp Chư Thiên trạm thứ ba: Đấu La Đại Lục; khế ước người: Đường Tam

Ôn lại đại thần đường, chào kinh điển