Truyện Tối Cường Tu Tiên Kéo Cấp Hệ Thống (Tương Quân Bạch)

Tối Cường Tu Tiên Kéo Cấp Hệ Thống

Tối Cường Tu Tiên Kéo Cấp Hệ Thống

Tác giả:
Tương Quân Bạch
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Phần đệm - Tiên Vương thí băng không gian
Mới nhất:
Chương 82: Đại kết cục (1 tháng trước)

Đánh giá

Lạc hậu Tiên Giới muốn cải cách mở ra.

Cơ duyên xảo hợp, Ngô Thanh trở thành Tiên Nhân hạ giới trải nghiệm cuộc sống hướng dẫn du lịch. Mang theo một đám lão ngoan đồng một dạng Tiên Nhân sơn pháo vào thành trải nghiệm hiện đại hoá khoa học kỹ thuật.

Ngô Thanh là một xã hội hiện đại ẩn tàng tu sĩ, từ khi ra đời liền thân mang một bộ thu thập người xấu hổ đáng giá hệ thống, hối đoái đan dược, công pháp, pháp khí các loại tu hành.

Nhưng là, Ngô Thanh không muốn trở thành tiên, hắn chỉ muốn kiếm tiền tán gái. Hắn cho rằng tán gái mới là chủ nghiệp, tu sĩ chẳng qua là nghề phụ.

Bởi vậy, khi hắn phát hiện hệ thống nội đan thuốc có thể giúp người khác tiến hành tu hành thời điểm, hắn mở ra tu tiên kéo cấp nghề nghiệp.