Truyện Tối Cường Long Sủng (Dưới ánh trăng nói mộng)

Tối Cường Long Sủng

Tối Cường Long Sủng

Tác giả:
Dưới ánh trăng nói mộng
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Ngẫu nhiên cứu mỹ nhân
Mới nhất:
Chương 950: Đầu đề (4 tháng trước)

Đánh giá

9.2
Đã có 42 người đánh giá
một lần ngoài ý muốn phía dưới, Lâm Tu thu hoạch được Viễn Cổ Truyền Thừa, đồng thời tự dưỡng một đầu Tiểu Bạch Long, từ đó đi đến một đầu Cường Giả chi Lộ


Lưu lạc Hoa Đô, đùa du hí các loại trong mỹ nữ.

"Không sai, ta chính là toàn năng, ta chính là mạnh nhất".

-------------------------------------------------------------------------------------
PS: Đánh nhau rất nhiều!!!