Truyện Toàn Chức Tu Hành (Ngọc Sinh Cầm)

Toàn Chức Tu Hành

Toàn Chức Tu Hành

Tác giả:
Ngọc Sinh Cầm
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Lam Nguyệt Tiên Bí!
Mới nhất:
Chương 60: Nhạc Tiện Hoàng Lăng! (5 ngày trước)

Đánh giá

Đêm hôm ấy, Liễu Thất trong giấc mộng, mộng thấy mình đang gảy đàn, tại thổi tiêu, tại kéo Nhị Hồ. . . Ở trong mơ, hắn đem thế gian nhạc khí dùng qua một lượt. Sau khi tỉnh lại, hắn liền trở thành Nhạc Tông người mạnh nhất!

Lại một đêm, Liễu Thất lại trong giấc mộng, hắn mộng thấy mình cầm bút làm thơ, viết chữ, viết văn, sau khi tỉnh lại, hắn liền trở thành Văn Tông đương thế văn hào!

Hắn mộng thấy nho học, hắn mộng thấy Phật pháp, hắn mộng thấy kiếm thuật. . . Thiên hạ mười ba tông, đều bởi vì một mình hắn mà trong lòng run sợ!

Hậu thế truyền tụng nói: "Thiên hạ mười ba tông, tông tông Liễu vi hoàng!"

Bất quá Liễu Thất đã từng buồn rầu, "Mộng đẹp không phải ngươi muốn làm, muốn làm liền có thể làm, hay là đến dựa vào chính mình cố gắng a." Một ngày kia, hắn làm một cái ác mộng. . .