Truyện Toàn Cầu Vua Màn Ảnh (Hắc Tâm Hỏa Sài)

Toàn Cầu Vua Màn Ảnh

Toàn Cầu Vua Màn Ảnh

Tác giả:
Hắc Tâm Hỏa Sài
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Sắp mở khóa hệ thống
Mới nhất:
Chương 384: Bái phỏng Trần lão sư (1 tháng trước)

Đánh giá

9
Đã có 12 người đánh giá
"Hắn là « Quyền Vương » bên trong thiết huyết ngạnh hán."

"Cũng là « Trăm năm chi luyến » bên trong cô độc người già."

"Là « Thị trường trứng khoán ông trùm » bên trong ăn chơi đàng điếm tài chính cá sấu lớn."

"Vẫn là « Chuộc tội » bên trong điên cuồng lại tàn nhẫn sát thủ máu lạnh."

"Là rễ cỏ, cũng là hiện đại thể nghiệm phái biểu diễn hình thức quốc tế công nhận đại sư."

"Thối lui ra khỏi bộ phim, hắn chỉ là một cái thích uống ít rượu bình thường đàn ông."

"Rễ cỏ cũng có thể đi hướng cự màn, đây là một cái có quan hệ với phấn đấu câu chuyện."

PS: Tác giả tự định nghĩa nhãn hiệu: Chuyên tâm - minh tinh - hệ thống lưu - chức tràng