Truyện Tinh Tế Ám Sát Chuyên Gia (Lại Một Lần Nữa)

Tinh Tế Ám Sát Chuyên Gia

Đánh giá

9.1
Đã có 26 người đánh giá
21 thế kỷ Lâm Phong, đi tới một ngàn năm sau này tinh tế văn minh thế giới.

Hắn thành một gã sát thủ!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cầu vote 10*, đánh giá 9-10đ cuối chương