Truyện Tiêu Diêu Ma Tôn Dị Giới Du (Duy Duy Thi Nhân)

Tiêu Diêu Ma Tôn Dị Giới Du

Tiêu Diêu Ma Tôn Dị Giới Du

Tác giả:
Duy Duy Thi Nhân
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Sống lại ở thế giới khác
Mới nhất:
Chương 140: Tốt đẹp Nhân Long tâm (8 tháng trước)

Đánh giá

8.6
Đã có 62 người đánh giá
Mang theo toàn bộ trong truyền thuyết pháp tắc sức mạnh?

Nắm giữ thế giới này yêu nghiệt giống như tiềm lực?

Để chúng ta nhìn vạn người mê Ma Tôn là như vậy làm sao Dị Giới đại lục Tiêu Dao tự tại, du ngoạn Dị Giới đi!