Truyện Tiên Võ Chi Tối Cường Xuyên Việt Hệ Thống (KnightIX)

Tiên Võ Chi Tối Cường Xuyên Việt Hệ Thống

Tiên Võ Chi Tối Cường Xuyên Việt Hệ Thống

Tác giả:
KnightIX
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 001: Tao sét đánh, được hệ thống
Mới nhất:
Chương 002: Thế giới Ỷ Thiên, tân thủ Đại Lễ Bao (1 tháng trước)

Đánh giá

Chỉ là thoáng một chút oán giận nhân sinh Vương Vũ, tao ngộ sét đánh chẳng những không chết mà còn đạt được bàn tay vàng Tối Cường Xuyên Việt Hệ Thống.

Từ đây Vương Vũ bắt đầu xuyên qua các vị diện, đoạt nhân vật chính cơ duyên, đoạt nữ chủ, tài nguyên, tiện tay đoạt luôn cả thế giới.

Truyện thuộc thể loại YY Vô địch văn, hậu cung văn, nhưng không não tàn.

Tác phẩm đầu tay nên có thể còn chỗ thiếu sót, các bạn độc giả hãy góp ý cho mình để mình khắc phục dần. Truyện sẽ dùng văn phong CV nên bác nào không thích có thể chuyển sang đọc truyện khác!

Map: Ỷ Thiên - Thần Điêu - Thiên Long - Đại Đường - Tru Tiên - Tiên Kiếm - Tây Du - Hồng Hoang

Tốc độ ra chương 1 - 2 chương / ngày!

✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯
CẦU NGUYỆT PHIẾU, CÁC LOẠI CHÂU BÁU, ĐẬU,...
✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯