Tiên Mộ

THIS MONTH

$58,356

LAST MONTH

$48,356

Tiên Mộ

Tiên Mộ

Tác giả:
Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Thiếu niên châu mục
Mới nhất:
Chương 1074: Không mặt nữ tử (1 giây trước)

Đánh giá

Đã có 23 người đánh giá

Một tên siêu cấp trộm mộ tại địa cầu trong 1 lần trộm mộ rơi vào 1 loại trận pháp thập tử vô sinh. Sau đó, hắn được xuyên việt sang Tiên Giới.

Tại tiên giới, truyền thuyết 10 vạn năm trước Chư Tiên Đại Chiến. Thất truyền tất cả các thần thông, bí tịch, trận pháp thời viễn cổ. Tàn phả hơn phân nửa Tiên Giới, mộ tiên nhân trải dài khắp nơi.

Hắn vừa đến liền ngửa mặt lên trời cười lớn:" Hahaha, đây chẳng phải là thế giới tạo riêng cho ta sao...?"

Hắn nắm trong tay Sinh Tử Thiên Thư, nắm giữ sinh tử của tất cả tiên nhân - thứ mà ngay cả Diêm Vương cũng không thể quản được.

Tại trận chiến 10 vạn năm đó, Âm Ty địa phủ bị tàn phá hoang phế, Diêm Vương điện bị đập tan hoang. Hắn đời này, chấp chưởng sinh tử vận mệnh, khôi phục Âm Ty dựng lại Diêm Vương điện, nắm giữ vô số âm binh thần tướng. Thành đạo một đời Luân Hồi Chi Vương.

------ Hệ Thống Tu Luyện ------
Cảnh giới là:
_ Khí Cảnh: Luyện Khí - Ngưng Khí - Hóa Khí.
_ Đan Cảnh: Kim Đan, Mệnh Đan, Nguyên Đan.
_ Thần Cảnh: Nguyên Thần - Luyện Thần - Hóa Thần.
_Hư Cảnh: Khuy Hư - Động Hư - Phản Hư.
_Chân Tiên
_Thiên Tiên
_Thượng Tiên
_Kim Tiên
_Huyền Tiên
_Chí Tiên
_Quả Vị: La Thiên Quả Vị - Huyền Thiên Quả Vị - Hỗn Nguyên Quả Vị.
_Thông Thiên
_Nguyên Thủy
_Thái Thượng
_ Thái thanh
_ Ngọc thanh ( Nhân vương cảnh )
_ Đại đế ( Thượng thanh cảnh )
Ở nguyên thủy đại đạo cảnh giới là
_Tiên Thiên Đại Đạo ứng với Khí - Đan - Thần - Hư, 4 cảnh.
_Kim Đan đại đạo ứng với Tiên cảnh ( từ Chân tới Chí tiên )
_Chân thần cảnh ứng với Thông thiên - Nguyên thủy - Thái thượng cảnh.
_Thiên Thần là Thái thanh cảnh
_Thần Vương là Ngọc thanh cảnh
_Thiên Địa cảnh (đại thần thông giả ) là Đại đế cảnh.
_Hỗn Độn cảnh (Tiên thiên ma thần ) chính là siêu việt đại đế.
_ Tạo Vật Chủ
_Bất Hủ Chi Vương
_Vĩnh Hằng Chi Chủ
Nhân đạo thành lập thì cảnh giới giống với Nguyên thủy đại đạo nhưng là do nhân tộc làm chủ lên đổi tên từ thần thành nhân ( Chân thần - Chân nhân, Thiên thần - Thiên Nhân, Thần vương - Nhân vương ).
Quả vị cảnh giới xuất hiện khi nhân đạo sụp đổ và Tiên đạo thành lập.