Truyện Tiên Hoàng Đạo Tổ (Mính trạch)

Tiên Hoàng Đạo Tổ

Tiên Hoàng Đạo Tổ

Tác giả:
Mính trạch
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Củi mục Tần đại thiếu (một)
Mới nhất:
Chương 571: Kim trì vô địch bí mật (3 tháng trước)

Đánh giá

9.8
Đã có 5 người đánh giá
Vừa mới xuyên qua liền bị buộc khai sơn lập mạch , chiêu đồ hoằng pháp."Nhờ cậy! Người anh em ta nhất giới phế nhân , thân vô đạo cơ , so với thường nhân còn không bằng!" Tần Phàm nhất thời cảm thấy áp lực núi lớn. Một đời ngưu nhân xuyên qua dị thế , khai tông lập phái , dẫn dắt một nhóm thiên tài yêu nghiệt , càn quét Bát Hoang thương Vũ , Chư Thiên Vạn Giới! Đây là một cái liên quan tới bao che cho con lão sư truyền kỳ!