Truyện Tiên Giới Hồng Bao App (Tương Niên)

Tiên Giới Hồng Bao App

Tiên Giới Hồng Bao App

Tác giả:
Tương Niên
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: : Ngộ Không điện báo
Mới nhất:
Chương 93: Cùng tiến lên, ta sẵn sàng nghênh tiếp lấy (4 tuần trước)

Đánh giá

8.8
Đã có 13 người đánh giá
Tiểu tử nghèo Hoàng Minh ngẫu nhiên đạt được Tiên Giới App từ này nhân sinh phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa!

Đô thị tiêu dao, chơi cổ vật, phân biệt ngọc thạch, tập võ tu tiên, hóa thân thấu thị thần y, ngang dọc Tiên Phàm Lưỡng Giới!

Tại Tiên Giới, lão tử là Thiên Đạo, không phục? Một đạo thiểm điện biểu lộ đánh chết ngươi! Bát Hầu, lão tử thu ngươi làm đồ, năm trăm năm trước ngươi đại náo thiên cung, hôm nay lão tử để ngươi lật tung Đại Hùng Bảo Điện.

Thần Nông Thị, Hoa Đà, Biển Thước muốn ăn mì tôm? Cầm y thuật pháp lực đến đổi.

Doremon cánh cửa thần kỳ, Dragon Ball đậu tiên, Nami vừa thay đổi nội khố, Robin tình thú áo ngực, ta đi, lão tử mua, hết thảy mua!

P/s: tặng Kim Đậu sẽ bạo chương, truyện hay, đọc giải trí rất tốt, tác giả ra 1 ngày cố định số chương. Truyện được đặt mua nên khó drop.

Cầu Nguyệt Phiếu cho bộ http://readslove.com/tieu-dao-tieu-thu-sinh/.

P/s: Bên Trung đã ra hơn 400c.