Thục Sơn Kiếm Tông Hệ Thống

THIS MONTH

$58,356

LAST MONTH

$48,356

Thục Sơn Kiếm Tông Hệ Thống

Thục Sơn Kiếm Tông Hệ Thống

Tác giả:
Dương Quân
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1:: Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống
Mới nhất:
Chương 1230:: Đại Nhật Như Lai, nắm chặt (7 giờ trước)

Đánh giá

8.8
Đã có 5 người đánh giá

Main có hệ thống yêu cầu thành lập Thục Sơn tông
Hướng đi của truyện bắt đầu từ việc main tu luyện, lang bạt tu chân giới, mấy chục năm chém giết tu luyện, hoàn toàn không giống motip những truyện hệ thống về môn phái khác.

Tu hành giới cảnh giới chia làm: Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh