Truyện Thự Quang Học Viện (Chấp bút vẽ thương sanh)

Thự Quang Học Viện

Thự Quang Học Viện

Tác giả:
Chấp bút vẽ thương sanh
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Ánh Rạng Đông học viện
Mới nhất:
Chương 9: Đào Băng Vãng , nghĩ đến cái gì không có (2 tháng trước)

Đánh giá

10
Đã có 13 người đánh giá
Cầm tay trung chi bút , vẽ chúng sinh .

Ngắm chư quân cùng hơn cùng nhau lãnh hội người này thần cùng tồn tại thế giới tốt phong quang !
Truyện mới ra không não tàn,không chủ nghĩa dân tộc có chiến đấu nhiệt huyết về sau không biết chứ bây giờ thì cũng được.
Link:http://www.qidian.com/Book/3632767.aspx#bshd