Truyện Thịnh Yến (Tử Mẫn)

Thịnh Yến

Thịnh Yến

Tác giả:
Tử Mẫn
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Nộn mô(người mẫu mới)
Mới nhất:
Chương 97: Không thể mất qua ngươi (2 tháng trước)

Đánh giá

Thế nhân trong mắt, chúng ta dạng này nữ nhân là không xứng còn sống. Dơ bẩn, âm u, hám làm giàu, thấp hèn. Đem chính mình hết thảy cược tại một cái nam nhân trên thân, dùng thanh xuân với nhục thể làm một trận quyền sắc giao dịch. Nhưng ta nhớ kỹ ta đã từng hồn nhiên qua. về sau yêu với hận, buồn với hoan, cũng không tiếp tục từ ta chính mình.


giới thiệu truyện : nvc là nữ,tác giả cũng nữ truyện có chút sắc và rất "hiện thực" vì tác viết dựa theo cuộc đời mình.Ko phải sản văn nên căn nhắc trc khi đọc nvc là nộn mô(người mẫu mới) dễ hiểu hơn thì là gái bao nuôi của các nhân vật lớn...

truyện full